Parsix

xet7.org > Parsix
English

INFO: I used Parsix a long time ago, these tips have not been updated, Parsix has changed a lot since then.


Finnish

INFO: Käytin Parsixia pitkän aikaan sitten, näitä ei ole päivitetty pitkään aikaan, Parsix on muuttunut paljon sen jälkeen.

Comments